Fundacja Szlachetne Zdrowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie diagnozy potrzeb obejmującej opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji – zadanie 1 oraz przeprowadzenie usług z zakresu indywidualnego poradnictwa zawodowego – zadanie 2, przez doradcę zawodowego dla 60 Uczestników Projektu (UP) „Szansa na zmiany” nr RPLU.11.01.00-06-0030/20 zgodnie z zasadą rozeznania rynku.

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe – diagnoza potrzeb - zad. 1 i/lub poradnictwo zawodowe - zad. 2
2. Załączniki do zapytania ofertowego - diagnoza potrzeb – zad. 1 i/lub poradnictwo zawodowe – zad. 2