Fundacja Szlachetne Zdrowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie treningu umiejętności społecznych – zadanie 1 oraz poradnictwa psychologicznego – zadanie 2 dla 60 Uczestników Projektu (UP) „Szansa na zmiany” nr RPLU.11.01.00-06-0030/20, przez psychologa zgodnie z zasadą rozeznania rynku.

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe - trening umiejętności społecznych – zad. 1 i/lub poradnictwo psychologiczne – zad. 2
2. Załączniki do zapytania ofertowego - trening umiejętności społecznych – zad. 1 i/lub poradnictwo psychologiczne – zad. 2