Fundacja Szlachetne Zdrowie jest realizatorem projektu „Asystent Osoby Niepełnosprawnej”, który jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach konkursu 4/2017 pn. „Samodzielni i skuteczni”, mający na celu zwiększenie samodzielności, niezależności funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie na zasadzie równości z innymi. Projekt polegała głównie na świadczeniu usług asystenckich oraz wsparcia doradczego w celu opracowania i realizacji indywidualnego planu działania.