Fundacja Szlachetne Zdrowie od dnia 01-01-2022 r. rozpoczęła realizację Projektu pn. "Ośrodek Integracji Społecznej", którego celem zwiększenie samodzielności i niezależności osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich rozwoju społecznego i zawodowego oraz umożliwienie im aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Adresatami Projektu jest 12 osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami województwa lubelskiego. Projekt skierowany jest przede wszystkim do osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (do 10% z lekkim stopniem). Projekt realizowany jest w okresie: 01.01.2022 r. - 31.03.2023 r.
WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
Formalnym warunkiem ubiegania się o możliwość przyjęcia do projektu jest:
- Posiadanie aktualnego orzeczenia o znacznym i/ lub umiarkowanym i/ lub lekkim (do 10% BO) stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego.
- Zamieszkiwanie na terenie województwa lubelskiego.
- Nieuczestniczenie równocześnie w innych projektach dofinansowanych ze środków PFRON, jeżeli cele realizacji form wsparcia w poszczególnych projektach pokrywają się.
- Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku dla potrzeb związanych z realizacją Projektu, w tym związanych z rekrutacją oraz sprawozdawczością przekazywanych do PFRON, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
- Złożenie kompletu podpisanych i wypełnionych wymaganych dokumentów rekrutacyjnych.
- Po zakwalifikowaniu - podpisanie deklaracji Uczestnictwa w Projekcie.
W RAMACH PROJEKTU JEGO UCZESTNIKOM OFERUJEMY BEZPŁATNE:

  • indywidualne warsztaty z zakresu zdrowotnego
  • indywidualne warsztaty z zakresu prawno-społecznego
  • indywidualne warsztaty z zakresu psycho-społecznego
  • indywidualne warsztaty z zakresu społeczno-zawodowego
  • grupowe warsztaty aktywizacji społecznej grupa samopomocowa
  • grupowe warsztaty integracyjno-poznawcze - wyjazdowe

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W PROJEKCIE:

  • styczeń 2022 – marzec 2022 - rekrutacja Beneficjentów ostatecznych do projektu

  • styczeń 2022 – marzec 2023 - organizacja i przeprowadzenie. indywidualnych zajęć wspierających rozwój osobisty (z zakresu zdrowotnego, prawno-społecznego, psycho-społecznego, społeczno-zawodowego

  • styczeń 2022 – marzec 2023 - realizacja warsztatów grupowych w formie stacjonarnej i wyjazdowej oraz zajęć samopomocowej grupy wsparcia


Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy osobiście do biura Fundacji Szlachetne Zdrowie zlokalizowanego przy ul. Biernackiego 1 lok. 26, w Lublinie, w dni robocze lub dzwoniąc pod nr tel. +48 81 442-98-98, w godz. 10.00-15.00 lub pisząc e-mail pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w celu uzyskania szczegółowych informacji i/lub wypełnienia stosownej dokumentacji.

Obecnie ze względu na brak miejsc zapisy przyjmowane są wyłącznie na listę rezerwową

Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach konkursu nr 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces” z dnia 07-11-2021 r. Kierunek pomocy 2 - Zwiększenie Samodzielności Osób Niepełnosprawnych.