Zgodne z przeprowadzoną procedurą rozeznania rynku i postępowaniem dotyczącym składania ofert na przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy dla 60 Uczestników Projektu „Szansa na zmiany” (nr RPLU.11.01.00-06-0030/20), przez pośrednika pracy wybrana została oferta złożona przez:

Akustica.Med Krystyna Gdela,
ul. Bieńkowskiego 4/3,
21-500 Biała Podlaska