Fundacja Szlachetne Zdrowie zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi indywidualnego pośrednictwa pracy polegającego na indywidualnych konsultacjach z pośrednikiem pracy dla 60 uczestników projektu „Szansa na zmiany” nr RPLU.11.01.00-06-0030/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe
2. Załączniki do zapytania ofertowego