W 2016 roku Fundacja Szlachetne Zdrowie we współpracy z Fundacją Fuga Mundi i TVP O/Lublin realizują projekt Potrafisz, w ramach którego przygotowane zostaną i wyemitowane dwa ok. 5 min. filmy telewizyjne promujące osiągnięcia oraz aktywność niepełnosprawnych mieszkańców Lublina w różnych dziedzinach życia.

Głównym celem projektu Potrafisz jest promowanie aktywności oraz ukazywanie potencjału osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego. Celem projektu jest także kreowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych oraz zmiana negatywnych postaw i uprzedzeń społecznych wobec tej grupy osób.

Bohaterami filmów będą osoby niepełnosprawne osiągające wybitne sukcesy w różnych obszarach życia, które są pozytywnym przykładem i inspiracją do podjęcia aktywności dla innych osób niepełnosprawnych biernych społecznie i zawodowo. Wierzymy także, że dzięki projektowi społeczeństwo z większą tolerancją i życzliwością będzie podchodziło do tych osób.

Projekt Potrafisz jest elementem Programu promującego osiągnięcia osób niepełnosprawnych realizowanego w ramach "Programu Działań na rzecz Niepełnosprawnych Mieszkańców Miasta Lublin w latach 2016-2020".

Projekt Potrafisz jest współfinansowany ze środków budżetu Gminy Lublin - Miasta na prawach Powiatu.

Projekt Potrafisz realizowany w ramach Programu Działań na rzecz Niepełnosprawnych Mieszkańców Miasta Lublin w latach 2016-2020, współfinansowany ze środków budżetu Gminy Lublin - Miasta na prawach Powiatu