Fundacja Szlachetne Zdrowie realizuje Projekt pn. „Kiedy Twoje Ręce są Również Moimi”, współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach konkursu nr 2/2016  - Kurs na samodzielność,  Kierunek pomocy 2 - Zwiększenie Samodzielności Osób Niepełnosprawnych, którego celem jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym osiągnięcie większej samodzielności oraz niezależności w codziennym funkcjonowaniu poprzez świadczenie usług asystenckich wspierających ich w czynnościach, których bez pomocy innych nie są w stanie wykonać samodzielnie.

Realizacja projektu przewidziana jest w okresie od 01 stycznia 2017 do 31 marca 2019 r. a jego adresatami jest 40 osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności zamieszkujący na terenie woj. lubelskiego. W I okresie jego realizacji od 01 stycznia 2017 do 31 marca 2018 r. do projektu zakwalifikowanych zostanie 20 osób spełniających kryteria udziału w projekcie.

Formalnym warunkiem ubiegania się o możliwość przyjęcia do projektu jest:

 1. posiadanie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego,
 2. zamieszkiwanie na terenie woj. lubelskiego
 3. nieuczestniczenie równocześnie w ramach innych realizowanych projektów dofinansowanych ze środków PFRON, jeżeli cele realizacji form wsparcia w poszczególnych projektach pokrywają się,
 4. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku dla potrzeb projektu,
 5. podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie,
 6. inne określone w Regulaminie projektu.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy osobiście do biura Fundacji Szlachetne Zdrowie zlokalizowanego przy ul. Biernackiego 1, lok. 26 w Lublinie, w dni robocze lub dzwoniąc pod nr tel. (81) 442 98 98 lub 793 870 464, godz. 10.00-15.00, w celu uzyskania szczegółowych informacji i/lub wypełnienia stosownej dokumentacji.

I. USŁUGI ASYSTENCKIE W SZCZEGÓLNOŚCI BĘDĄ OBEJMOWAĆ:

 1. Dla osób niepełnosprawnych pełnoletnich:
  1. towarzyszenie przy załatwianiu spraw urzędowych, robieniu zakupów, zaspakajaniu potrzeb kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i towarzyskich, realizacji zainteresowań i pasji,
  2. pomoc w przemieszczaniu się osoby niepełnosprawnej w miejsca np.: pracy, nauki, rehabilitacji, terapii i leczenia, odbywania się kursów, szkoleń, kultu religijnego, 
  3. wspieranie w uzyskiwaniu pomocy w ramach dostępnych w Lublinie świadczeń dla osób niepełnosprawnych.
 1. Dla niepełnosprawnych dzieci do 18 roku życia:
  1. pomoc w dowozie np. do miejsc świadczenia terapii i rehabilitacji, zajęć pozalekcyjnych, hobbystycznych, itp.
  2. towarzyszenie, opieka w miejscach np.: świadczenia terapii i rehabilitacji, zajęć pozalekcyjnych, hobbystycznych, itp.

II. USŁUGI ASYSTENCKIE NIE BĘDĄ OBEJMOWAĆ:

 1. Czynności takich jak:
  1. wykonywania czynności gospodarczych i porządkowych np. sprzątania, gotowania, wykonywania remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych, itp.
  2. utrzymania higieny, mycia, kąpania, prześcielania łóżka, karmienia, itp.
  3. pielęgnacji wspierającej proces leczenia np. uzgadniania i pilnowania terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych, pilnowania przyjmowania leków oraz obserwowania ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania, itp.
  4. zmiany opatrunków, pomocy w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, itp.
  5. rehabilitacji fizycznej i usprawniania zaburzonych funkcji organizmu,
  6. poradnictwa specjalistycznego np. interwencji kryzysowej, wsparcia psychologicznego, prawnego, rozmów terapeutycznych, itp.
  7. pomocy w gospodarowaniu pieniędzmi, majątkiem, itp.
 1. Osobom, które mogą być objęte analogiczną pomocą w ramach innych ustaw, z których wynikają zadania:
  1. usługi tłumacza języka migowego określonej w ustawie o języku migowym oraz innych środkach komunikowania się,
  2. usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika dla osoby niepełnosprawnej wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  3. opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym, określonym w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 1. W uzasadnionych przypadkach usługi mogą być przyznane, jako forma uzupełniająca osobom korzystającym z usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych i/ lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi określonymi w ustawie o pomocy społecznej.

II edycja Projektu pn. „Kiedy Twoje Ręce są Również Moimi”, w ramach konkursu nr 2/2016  - Kurs na samodzielność,  Kierunek pomocy 2 - Zwiększenie Samodzielności Osób Niepełnosprawnych, realizowana jest w okresie od 01 kwietnia 2018 do 31 marca 2019 roku. Jego adresatami jest 20 osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności zamieszkujących na terenie woj. lubelskiego oraz spełniających inne kryteria udziału w projekcie tak jak w I okresie.

II edycja Projektu „Kiedy Twoje Ręce są Również Moimi”, jest także współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wartość projektu wynosi: 175. 822,50 PLN, kwota dofinansowania wynosi: 167.022,50 PLN, a wkład prywatny finansowy Fundacji wynosi: 8.800,00 PLN

 

Zainteresowanych usługami asystenckimi/ opiekuńczymi prosimy o kontakt:

+ (48) 81 442-98-98

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.