Fundacja Szlachetne Zdrowie jest realizatorem projektu „Asystent Osoby Niepełnosprawnej”, który jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach konkursu 4/2017 pn. „Samodzielni i skuteczni”, mający na celu zwiększenie samodzielności, niezależności funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie na zasadzie równości z innymi. Projekt polegała głównie na świadczeniu usług asystenckich oraz wsparcia doradczego w celu opracowania i realizacji indywidualnego planu działania.

Adresatami projektu są osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym), zamieszkałe zgodnie z KC na terenie województwa lubelskiego, które mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, psychiczną, intelektualną lub w zakresie zmysłów co może, w oddziaływaniu z różnymi barierami, utrudniać im w sposób istotny udział w życiu społecznym, na zasadzie równości z innymi osobami.

Rekrutacja 20 BO do projektu „Asystent Osoby Niepełnosprawnej”, dokonywana będzie na podstawie informacji zawartych w Karcie zgłoszenia do projektu, w której Kandydat do projektu będzie podawał informacje podlegającej ocenie w procesie rekrutacji, w tym między innymi dotyczące:

 • stopnia/ rodzaju niepełnosprawności fizycznej, psychicznej, intelektualnej lub w zakresie zmysłów,
 • miejscu zamieszkania zgodnie z KC, w tym miasto/wieś,
 • stanie rodzinnym, w tym zamieszkiwaniu samotnie lub z innym członkiem rodziny będącym także ON,
 • wieku i sytuacji zdrowotnej,
 • wykształcenia,
 • sytuacji zawodowej,
 • sytuacji i aktywności społecznej,
 • sytuacji materialnej,
 • barierach utrudniających udział w życiu społecznym, na zasadzie równości z innymi osobami,
 • rodzaju i zakresie oczekiwanej pomocy,
 • uzasadnienia przedstawionego przez Kandydata o udziale w projekcie.

Główne formy wsparcia w ramach projektu „Asystent Osoby Niepełnosprawnej”:

 • świadczenie usług asystenckich,
 • wsparcie doradcze w celu opracowania i realizacji indywidualnego planu działania.

Termin realizacji Projektu zaplanowany został na okres 12 miesięcy, tj. od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 roku. Wartość projektu wynosi: 199. 920,00 PLN, wkład prywatny finansowy Fundacji wynosi: 10.000,00 PLN, a kwota 189.920,00 PLN, jest współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach konkursu 4/2017 pn. „Samodzielni i skuteczni”.

Zgłoszenia do projektu „Asystent Osoby Niepełnosprawnej” należy składać/ przesyłać na Karcie zgłoszenia przesyłając:

 • elektronicznie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • lub składać osobiście, w biurze Fundacji Szlachetne Zdrowie przy ul. Biernackiego 1, lok. 26, w Lublinie, w dni robocze, w godzinach 10.00-15.00,

Załączniki:

Karta zgłoszenia do projektu „Asystent Osoby Niepełnosprawnej”

Regulamin projektu „Asystent Osoby Niepełnosprawnej”