BEZPŁATNE PORADY PRAWNE I PSYCHOLOGICZNE

W 2020 roku Fundacja Szlachetne Zdrowie zaprasza do korzystania z bezpłatnych porad realizowanych w ramach projektu „Świadczenie porad prawno-społecznych i informacji drogą internetową oraz świadczenie porad psychologicznych w formie Telefonu Zaufania’’, który jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Konkursu 1/2019 „Kierunek -AKTYWNOŚĆ”.

Z poradnictwa mogą korzystać osoby niepełnosprawne bez względu na stopień czy rodzaj niepełnosprawności oraz ich otoczenie (np. rodzice, inni członkowie rodzin, opiekunowie).

Celem projektu jest poprawa kondycji psychicznej i świadomości prawnej oraz wsparcie jego adresatów w rozwiązywaniu problemów psychologicznych i prawnych.

Poradnictwo prawne - świadczone jest w formie on-line za pomocą poczty mailowej.

Poradnictwo psychologiczne - świadczone w formie Telefonu Zaufania, w dni robocze przez 3 godziny dziennie (9:00 – 12:00) pod numerem telefonu: 791-980-242.

Zapraszamy do korzystania z usług. 

Czy udzielana pomoc prawna wpływa na podniesienie Pana/Pani świadomości prawnej ?
  • Głosy: (0%)
  • Głosy: (0%)
  • Głosy: (0%)
Total Votes:
Pierwszy głos:
Ostatni głos: