Fundacja Szlachetne Zdrowie realizuje Projekt pn. „Asystent Osoby Niepełnosprawnej” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach konkursu nr 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces” z dnia 07-11-2021 r. - Zwiększenie Samodzielności Osób Niepełnosprawnych, którego celem jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym osiągnięcie większej samodzielności oraz niezależności w codziennym funkcjonowaniu poprzez świadczenie usług asystenckich.

Realizacja projektu przewidziana jest w okresie od 01 kwietnia 2022 do 31 marca 2023 r.,
a jego adresatami jest 30 osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności zamieszkujący na terenie woj. lubelskiego.

Formalnym warunkiem ubiegania się o możliwość przyjęcia do projektu jest:

 1. posiadanie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego,
 2. zamieszkiwanie na terenie woj. lubelskiego
 3. nieuczestniczenie równocześnie w ramach innych realizowanych projektów dofinansowanych ze środków PFRON, jeżeli cele realizacji form wsparcia w poszczególnych projektach pokrywają się,
 4. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku dla potrzeb projektu,
 5. podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie,
 6. inne określone w Regulaminie projektu.
 1. USŁUGI ASYSTENCKIE W SZCZEGÓLNOŚCI BĘDĄ OBEJMOWAĆ:
  1. towarzyszenie przy załatwianiu spraw urzędowych, robieniu zakupów, zaspakajaniu potrzeb kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i towarzyskich, realizacji zainteresowań i pasji,
  2. pomoc w przemieszczaniu się osoby niepełnosprawnej w miejsca np.: pracy, nauki, rehabilitacji, terapii i leczenia, odbywania się kursów, szkoleń, kultu religijnego, 
  3. wspieranie w uzyskiwaniu pomocy w ramach dostępnych w Lublinie świadczeń dla osób niepełnosprawnych.
 1. USŁUGI ASYSTENCKIE NIE BĘDĄ OBEJMOWAĆ:
 1. Czynności takich jak:
  1. wykonywania czynności gospodarczych i porządkowych np. sprzątania, gotowania, wykonywania remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych, itp.
  2. utrzymania higieny, mycia, kąpania, prześcielania łóżka, karmienia, itp.
  3. pielęgnacji wspierającej proces leczenia np. uzgadniania i pilnowania terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych, pilnowania przyjmowania leków oraz obserwowania ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania, itp.
  4. zmiany opatrunków, pomocy w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, itp.
  5. rehabilitacji fizycznej i usprawniania zaburzonych funkcji organizmu,
  6. poradnictwa specjalistycznego np. interwencji kryzysowej, wsparcia psychologicznego, prawnego, rozmów terapeutycznych, itp.
  7. pomocy w gospodarowaniu pieniędzmi, majątkiem, itp.
 1. Osobom, które mogą być objęte analogiczną pomocą w ramach innych ustaw, z których wynikają zadania:
  1. usługi tłumacza języka migowego określonej w ustawie o języku migowym oraz innych środkach komunikowania się,
  2. usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika dla osoby niepełnosprawnej wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  3. opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym, określonym w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 1. W uzasadnionych przypadkach usługi mogą być przyznane, jako forma uzupełniająca osobom korzystającym z usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych i/ lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi określonymi w ustawie o pomocy społecznej.

Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach konkursu nr 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces” z dnia 07-11-2021 r. Kierunek pomocy 2 - Zwiększenie Samodzielności Osób Niepełnosprawnych.

Wartość projektu wynosi: 447035,40 PLN, kwota dofinansowania wynosi: 439 355,40PLN, a wkład niefinansowy, osobowy Fundacji wynosi: 7.680,00 PLN

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy osobiście do biura Fundacji Szlachetne Zdrowie zlokalizowanego przy ul. Biernackiego 1 lok. 26, w Lublinie, w dni robocze lub dzwoniąc pod nr tel. +48 81 442-98-98, w godz. 10.00-15.00 lub pisząc e-mail pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.l, w celu uzyskania szczegółowych informacji i/lub wypełnienia stosownej dokumentacji.

Obecnie ze względu na brak miejsc zapisy przyjmowane są wyłącznie na listę rezerwową

Załączniki: 

 1. Karta zgłoszenia do projektu „asystent osoby niepełnosprawnej”
 2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie „asystent osoby niepełnosprawnej”
 3. Oświadczenie  beneficjenta projektu  Pn. ,,asystent osoby niepełnosprawnej” o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 4. Regulamin świadczenia wsparcia w ramach projektu „asystent osoby niepełnosprawnej”