Dane adresowe:

Rynek Wielki 13
22-400 Zamość
tel. 84 639 20 84
http://www.zamosc.pl/
e-mail: boi@zamosc.pl

Opis:
  1. Załatwianie spraw za pomocą poczty elektronicznej lub fax’u
  2. Możliwość skorzystania z tłumacza migowego po wcześniejszym uprzedzeniu (min. 3 dni robocze)
  3. Osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą załatwić sprawy urzędowe w Biurze Obsługi Klienta tj. na parterze budynku.
Znajduje się w: Urzędy