Fundacja Szlachetne Zdrowie jest realizatorem projektu „Asystent Osoby Niepełnosprawnej”, który jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach konkursu 4/2017 pn. „Samodzielni i skuteczni”, mający na celu zwiększenie samodzielności, niezależności funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie na zasadzie równości z innymi. Projekt polegała głównie na świadczeniu usług asystenckich oraz wsparcia doradczego w celu opracowania i realizacji indywidualnego planu działania.

Fundacja Szlachetne Zdrowie realizuje Projekt pn. „Kiedy Twoje Ręce są Również Moimi”, współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach konkursu nr 2/2016  - Kurs na samodzielność,  Kierunek pomocy 2 - Zwiększenie Samodzielności Osób Niepełnosprawnych, którego celem jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym osiągnięcie większej samodzielności oraz niezależności w codziennym funkcjonowaniu poprzez świadczenie usług asystenckich wspierających ich w czynnościach, których bez pomocy innych nie są w stanie wykonać samodzielnie.

Witamy na stronach Fundacji Szlachetne Zdrowie.

Fundacja Szlachetne Zdrowie powstała w Lublinie w 2004 roku. Jest niezależną organizacją pozarządową, która stawia sobie za cel promowanie zdrowego stylu życia oraz dbania o własne zdrowie oraz o kondycję zdrowotną całego społeczeństwa. Celem statutowym jest aktywizacja społeczna i zawodowa oraz wyrównywanie szans osób należących do grup dyskryminowanych i wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.